Home » הלוחש by Donato Carrisi
הלוחש Donato Carrisi

הלוחש

Donato Carrisi

Published
ISBN :
Paperback
414 pages
Enter the sum

 About the Book 

חמש ילדות נחטפו במהלך שבוע אחד, ולאחריו שבעה- עשר ימים ארוכים של דממה.ואוז מתגלות בקרחת יער שש זרועות שמאל במעגל קברים.הקרימינולוג דר גווילה ושותפתו מילה וסקס רצים במדרון הרשע האנושי: הם חייבים לפענח את התעלומה מהר ככל האפשר כי הרוצח אינו מסוגלMoreחמש ילדות נחטפו במהלך שבוע אחד, ולאחריו שבעה- עשר ימים ארוכים של דממה.ואוז מתגלות בקרחת יער שש זרועות שמאל במעגל קברים.הקרימינולוג דר גווילה ושותפתו מילה וסקס רצים במדרון הרשע האנושי: הם חייבים לפענח את התעלומה מהר ככל האפשר כי הרוצח אינו מסוגל להפסיק ממעשיו וכי אסיר אר-קיי 357/9 משתחרר בעוד מאה ותשעה ימים.