Home » Absolwenci Uniwersytetu Belgradzkiego: Zoran in I , Amfilochiusz, Milo Crnjanski, Sawa, Atanazy, Marek, Danilo T Rk, Margita Stefanovi by Source Wikipedia
Absolwenci Uniwersytetu Belgradzkiego: Zoran in I , Amfilochiusz, Milo Crnjanski, Sawa, Atanazy, Marek, Danilo T Rk, Margita Stefanovi Source Wikipedia

Absolwenci Uniwersytetu Belgradzkiego: Zoran in I , Amfilochiusz, Milo Crnjanski, Sawa, Atanazy, Marek, Danilo T Rk, Margita Stefanovi

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781231895771
Paperback
40 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 38. Rozdzia?y: Zoran ?in?i?, Amfilochiusz, Milo Crnjanski, Sawa, Atanazy, Marek, Danilo T rk, Margita Stefanovi?, Neboj a Radmanovi?, Serafin, Jan z Szanghaju i San Francisco, Ireneusz, Ireneo Banushi, Mirko Cvetkovi?,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 38. Rozdzia?y: Zoran ?in?i?, Amfilochiusz, Milo Crnjanski, Sawa, Atanazy, Marek, Danilo T rk, Margita Stefanovi?, Neboj a Radmanovi?, Serafin, Jan z Szanghaju i San Francisco, Ireneusz, Ireneo Banushi, Mirko Cvetkovi?, Danilo Ki, Teodozjusz, Oskar Davi?o, Dragoljub Mi?unovi?, Boris Tadi?, Vikentije II, Branko ?irli?, Dimitrije Tucovi?, Aleksiej Radziewicz, Mirjana Markovi?, Fehmi Agani, Piotr, Bazyli, Sr?an Kerim, Joannicjusz, Leoncjusz, Rostis?aw Po?czannikow, Grzegorz, Esad Mekuli, Dosyteusz, Ro?cis?aw Po?czanikow, W?adimir Granitow, Lazar Ristovski, Miodrag Bulatovi?, Jovan ujovi?, Haxhi Lleshi, Justyn, Lucjan, Konstantyn, Igor Radoji?i?, Milan Ro?en, Martin Camaj, Focjusz, Igor So?omonowski, Edi Shukriu, Biserka Raj?i?, Aleksandr Kazancew, Bo idar Be?arevi?, W?adimir Bajda?akow, Metodi Gogow, Milorad Pavi?, Marko Trifkovi?, Petar ?urkovi?, Sne ana Samard i?-Markovi?, Mitja Gaspari, Jovan Cviji?, Dragomir Jovanovi?, Qerim Ujkani, Bora ?osi?, Jadran Ferluga, Ali ukrija, Din Mehmeti, Borislav Peki?, Ivan ?olovi?, Jovan Skerli?, Milorad Nedeljkovi?, Abdul Rahman Munif, Nexhat Daci, Branko ?opi?, Mirko Gashi, Nano Ru?in, Zoran ivkovi?, Rexhep Qosja, Me a Selimovi?, Filip David, Sead Mahmutefendi?, Niko?a Klusew, Borisav Jovi?, Ranko Krivokapi?, David Albahari, Milan Zlokovi?, Mla?an Dinki?. Fragment: Amfilochiusz, imi? ?wieckie: Risto Radovi? (ur. 7 stycznia 1938 w Bare Radovica) - serbski biskup prawos?awny, metropolita Czarnog ry i Przymorza. Uko?czy? Akademi? Duchown? ?w. Sawy w Belgradzie w 1962. Jest r wnie? absolwentem wydzia?u filozoficznego uniwersytetu w Belgradzie na kierunku filologia klasyczna. Nauk? kontynuowa? na Uniwersytecie Starokatolickim Bernie, nast?pnie w Rzymie, po czym przez siedem lat przebywa? w Grecji. Obroni? w wczas prac? doktorsk? po?wi?con? ?w. Grzegorzowi Palamasowi i z?o?y? wieczyste ?luby zakonne w jednym z klasztor w g ry Athos, przyjmuj?c imi? Amfilochiusz. Mi?dzy rokiem 1975 a 1976 wyk?ada? w Ins...