Home » Zelta aunāda - Sengrieķu mīti un varoņteikas by Nikolai Kun
Zelta aunāda - Sengrieķu mīti un varoņteikas Nikolai Kun

Zelta aunāda - Sengrieķu mīti un varoņteikas

Nikolai Kun

Published
ISBN :
Hardcover
444 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nikolajs Kūns ir viens no XX gs. pirmās puses ievērojamākajiem padomju zinātniekiem — sengrieķu kultūras pētniekiem. Šajā grāmatā sakopoti viņa darbi — sengrieķu mītu un teiku literāri pārstāstījumi. Senatnē cilvēkiem visa apkārtējā daba šķitaMoreNikolajs Kūns ir viens no XX gs. pirmās puses ievēro­jamākajiem padomju zinātniekiem — sengrieķu kultūras pētniekiem. Šajā grāmatā sakopoti viņa darbi — sen­grieķu mītu un teiku literāri pārstāstījumi. Senatnē cilvēkiem visa apkārtējā daba šķita nesapro­tama un baiga, viņi jutās no tās atkarīgi. Dabas spēkos viņi saskatīja sev līdzīgas būtnes, kas var būt gan nežēlī­gas, bet var arī pasargāt no .briesmām. Tā radās priekš­stats par dieviem cilvēku veidā. Varoņi, pēc sengrieķu uzskatiem, ir cilvēki, kuri apveltīti ar pārdabiskiem spē­kiem un veiklību un kuri ir Dažādu dievu pēcnācēji. Šie mīti (stāsti par dieviem) un teikas (stāsti par varoņiem) bija ļoti plaši izplatīti starp Vidusjūras tautām, vēlāk tos aizguva romieši. Jaunākajā laikā senos mītus un teikas sauc vienā vārdā — par sengrieķu mitoloģiju.